Arş.Gör.Dr.
Mahmud TOKUR
Unit
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
İletişim